AitoSuomalaisten Kansanliike - Suomalaisuuden puolesta


Itsenäisen ja Vahvan Kansan Puolesta

Haluaa turvata perinteiden ja perimän jatkuvuuden ja arvostaen omia juuriaan. Taloudellinen hyvinvointi on ratkaisevassa asemassa syntyvyyden lisäämiseksi kansamme elinkelpoisuuden turvaamiseksi. Pienenevät syntyvyysluvut suomalaisten keskuudessa on suoraa seurausta kasvaneesta, mittavasta köyhyydestä maassamme.
Omasta kansasta tulee huolehtia avoimuuden ja kansainvallan kautta, eikä kansalaisia tule jättää heitteille vailla kotia, ruokaa tai muuta tarvittavaa huolenpitoa. Edistämällä lähimmäisenrakkautta, yhteisöllisyyttä ja välittämistä omassa lähipiirissä, tuemme parhaiten toinen toisiamme omassa maassamme.

Haluaa suojella ja luoda turvallisen elinympäristön omalle kansalle luontoa, eläimiä ja muita kansoja kunnioittaen.


Aidon Hyvinvoinnin Puolesta


Haluaa antaa kaikille suomalaiselle yhtäläisen mahdollisuuden osallistua yhteiskuntaan omien kykyjen ja jaksamisen puitteissa.
Heikommassa asemassa olevista kansalaisista tulee huolehtia syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ennaltaehkäisemiseksi, koska jokaisella ihmisellä on omat vahvuutensa ja ovat yhtä tärkeä osa kansaamme.
Haluaa edistää taloudellista ja henkistä hyvinvointia niin, että kenenkään ei tarvitsisi pelätä oman selviytymisen tai jaksamisen puolesta.
Aidon hyvinvoinnin turvaamiseksi yhteiskunnassa tulee noudattaa maan lakeja, eikä niitä saa tulkita kansan etua vastaan. Oikeudenmukaisuus ja laillisuus on terveen yhteiskunnan peruspilareita ja turvaa myös yhteiskuntarauhan säilymisen.


Haluaa Edistää Maailmanrauhaa

Velvollisuutemme on turvata oman kansamme hyvinvointi, turvallisuus ja jatkuvuus. Ei ole meidän oikeus puuttua muiden kansojen asioihin. Voimme kuitenkin tehdä yhteistyötä samanhenkisten kansojen kanssa esim. erilaisilla yhteisillä projekteilla ja tukemalla hyviä kauppasuhteita.
Jokaisella kansalla on yhtäläinen oikeus elää omassa maassaan turvassa itse rakentamansa henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin keskellä, määräten suvereenisti omista asioistaan ilman, että yhtäkään kansaa tuomitaan tai halveksutaan tekemistään valinnoista oman kansansa hyväksi.


Aitosuomalaisten Kansanliike on myös mukana edistämässä suomalaisuutta. Omat perinteet, uskomukset, elämäntapa ja historia ovat olennainen osa kultturiamme, ja on velvollisuutemme vaalia näitä tuleville sukupolville, koska ne luovat yhdessä kansakuntamme identiteetin. Oma kulttuurimme tekee meistä suomalaisia, ainutlaatuisia. Olemme ainutlaatuisia myös tutkitun tiedon valossa. Olemme aito alkuperäiskansa maailmassa, jonka väkiluku on huomattavan pieni ja edellyttää kansainvälistä suojelua estääkseen kansaamme kuolemasta sukupuuttoon tulevaisuudessa.