Aitosuomalaiset - Suomalaisuuden puolesta

Itsenäinäisyys ja aito kansanvalta on meille tärkeä asia


Aitosuomalaiset haluaa olla mukana edistämässä sukupolvien saatossa yhdessä rakennetun hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta erilaisin ulkoparlamentaarisin keinoin. Taloudellinen hyvinvointi on jokaisen yksilön perusoikeuksia. Kansamme pienenevät syntyvyysluvut on
esimerkki pitkään jatkuneesta leikkauspolitiikasta ja kertoo myös kasvaneesta köyhyydestä maassamme. Elinkustannukset alkavat monille olemaan liian korkeat ja eriarvoisuus jatkaa yhä kasvuaan maassamme.

Myös henkinen hyvinvointi kuuluu toimivaan kansanvaltaan. Omasta kansasta tulee huolehtia avoimuuden kautta ja huolehtia myös siitä, että oikeus ihmisarvoiseen elämään toteutuu jokaisen suomalaisen kohdalla. Kansan perustuslailliset perusoikeudet tulee huomioida kaikessa julkisessa päätöksenteossa.


Haluamme myös olla mukana suojelemassa luontoa ja rakentamassa suomalaisille turvallista elinympäristöä. Vaikutamme kansainvälisellä tasolla parhaiten omalla esimerkillä. Kestävä kehitys edustaa mielestämme parempaa tulevaisuutta meille kaikille.


Perustuslaillisuus on mielestämme toimivan yhteiskunnan perusta

Aidon hyvinvoinnin turvaamiseksi yhteiskunnassa tulee noudattaa maan lakeja, eikä niitä saa tulkita kansan etua vastaan. Oikeudenmukaisuus ja laillisuus on terveen yhteiskunnan peruspilareita ja turvaa omalta osaltaan myös kansakunnan vakauden ja yhteiskuntarauhan.

Aitosuomalaiset pitää tärkeänä, että julkinen valta huolehtii kansamme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Jokaisella kansalla on yhtäläinen oikeus elää omassa maassaan turvassa itse rakentamansa henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin keskellä, määräten itsenäisesti omista asioistaan.

Omat perinteemme, uskomukset, elämäntapa ja historia ovat olennainen osa kultturiamme, ja näitä tulee vaalia perinnöksi myös tuleville sukupolville. Ne ovat yhdessä keskeinen osa kansakuntamme kollektiivista identiteettiä ja antavat meille hyvän pohjan mistä ponnistaa elämässä eteenpäin.