Ne kaikkia ihmisiä ja kansoja koskevat ihmisoikeudet

06.09.2019

Eihän vaan missään kohtaa ole lipsahtanut tulkinnat näistä erilaisista ihmisoikeuksien julistuksista hieman kansaa ja perustuslakia vastaan?
Eihän..?

Suomen perustuslakiin on kirjattuna toisessa luvussa Suomen kansan perusoikeudet ja ihmisoikeudet. 
Suomen valtio on aikanaan perustettu Suomen kansalle.
Suomen perustuslakiin on aikanaan myös kirjoitettu säännöt turvaamaan Suomen kansan perusoikeudet ja ihmisoikeudet ja, että valtion johto velvollinen ne kansalle myös turvaamaan.

Suomen lainsäädäntöä on kansainvälistymisen puitteissa aika ajoin tarkastettu ja yhdenmukaistettu vastaamaan yleisellä tasolla mm. YK:n yleismaailmallista ihmisoikeusjulistusta, koska Suomen valtio piti sitä monen muun valtion ohella hyvänä ohjenuorana turvaksi omalle kansalleen. (Tai ainakin niin oli tarkoitus)


Lisäksi kansainvälinen yhteisö on koittanut myös kiinnittää huomiota muiden maiden kansojen ihmisoikeustilanteeseen kyseisen julistuksen ohjenuoran pohjalta.
Suomen valtiolla sen enempää kuin yhdelläkään toisellakaan valtiolla, ei ole mitään oikeutta kansainvälisten sopimusten puitteissa puuttua yhdenkään toisen valtion sisäisiin asioihin. Ainoastaan yleistä paheksuntaa ja taloudellisia pakoitteita voidaan käyttää yrityksessä huolehtia muiden valtioiden kansojen ihmisoikeuksista.


Kaikki esim. Yhdysvaltain aloittamat sodat toisen maailmansodan jälkeen, ja miehittämiset jonkin, usein myös jälkikäteen tekaistuksi todetun väittämän perusteella, tai "omien intressien" suojelemiseksi ovat olleet pääsääntöisesti YK:n julistusten vastaisia toimia. Näihin sotatoimiin muita kansoja vastaan on kuitenkin usein lähteneet myös monet Euroopan valtiot yhdessä mukaan aina välillä pommittamaan jotain valtiota polvilleen, koska kuuluminen NATO:on on "velvoittanut",  sekä sitä kautta vastakkainasettelu idän ja lännen välillä pelinappulana maailmanvallan saavuttamiseksi. Kuinka surullista tämä onkaan; loputon ahneus ja vallanhalu ja yhä edelleen jatkiva siirtomaa-ajattelu.

Siirtomaa-aika historian hämäristä ahneuden ja vallanhalun ohjaamana on siis ainostaan saanut silottelumman ulkokuoren. Itse ajatus etuuksien ja luonnonvarojen valtaamisesta vahvemman voimalla toisilta kansoilta ei ole hävinnyt mihinkään aikakirjojen saatossa.
Onhan siellä ollut, etenkin Yhdysvalloilla, Britannialla ja Ranskalla niitä "intressejä" näissä nk. turvaamisoperastioissa öljynjalostamoista alkaen, ja muitakin sijoituskohteita, ja luonnonvaroja mitä on toivottu omiin tarpeisiin edullisesti. Ja siihen päälle "vastakarvaan" miehittäjiä vastaan asettuneena se kansallismielinen maan johto, joka ei olekaan taipunut maailman johtavien talous- ja sotilasmahtien edessä. Ja taas on ollut maailma pullollaan pakolaisvirtoja.

Mutta palataksemme takaisin näihin ihmisoikeuksiin, niin esim. Syyrian leirillä olevat nk. ISIS-äidit ovat hyvä esimerkki siitä miten nämä kansainväliset sopimukset käytännössä on tarkoitus tulkita. Syyrialla on siis oikeus itse selvittää näiden naisten mahdollinen osuus sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Sukupuoli ei siis mitenkään anna "alennusta" mahdollisten tehtyjen julmuuksien osalta. Mikäli Syyria ei valtiona itse syystä tai toisesta kykenisi tähän, niin vasta siinä vaiheessa näitä asioita voisi selvittää ulkopuolisten valtioiden toimesta esim. Haagissa Syyrian kansan tai uuden hallituksen vaatimuksesta. Syyrian nykyinen hallinto on kuitenkin osoittanut aktiivista halukkuutta itse selvittää nämä asiat oikeudenmukaisesti. Aikaahan siinä tulee menemään, koska mahdollisia syyllisiä on paljon, mutta oikeis tulee tässäkin tapauksessa varmaankin jonain päivänä toteutumaa.

YK:n ihmisoikeudet ovat tarkoitettu jokaiselle maailman ihmiselle. Jokainen valtio joka on sitoutunut näihin on siis lupautunut kunnioittamaan näitä suhteessa siihen miten kohtelee OMAA KANSAANSA oman lainsäädäntöpiirinsä puitteissa valtionsa rajojen sisällä. (Ulkomaalaisten oleskelusta valtion rajojen sisällä on olemassa oma asianmukainen lainsäädännön.)

Toisin sanoen nämä ihmisoikeudet on luotu meille suomalaisille suojaksi mielipuolisilta valtiojohtajilta, koska toisen maailmansodan hirmuteot jättivät pysyvät jäljet ihmiskunnan historiaan, ja näiden pohjalta asiaan ruvettiin silloin kiinnittämään huomiota.


Tämän lisäksi on myös ne Euroopan ihmisoikeudet.


Ne on luotu yhdenmukaistamaan eri Euroopan Unionin valtioiden eriasteisten ihmisoikeutena pidettyjen luovuttamattomien oikeuksien käytäntöjä kunkin valtion omassa lainsäädännössä, koska EU-kansalaisilla on oikeus liikkua vapaasti koko unionin alueella. Tämän ymmärtää parhaiten, kun keskusteluun nostaa Turkin mahdollisen EU-jäsenyyden, joka on ollut tapetilla jo pitkään. Tämä pitää ymmärtää niin, että mikäli esim. Turkki kuuluisi unioniin, niin suomalaisen pitäisi Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan voida luottaa ollessaa Turkissa EU-kansalaisena vastaavaan ihmisoikeuksien tasoon lainsäädännön osalta kuin mitä esim. Suomessa noudatetaan Suomen lainsäädännön puitteissa.

Suomen perustuslakia, rikoslakia ja erinäisiä muita lakeja on peilattu erittäin huolellisesti näitä ihmisoikeussopimuksia vastaan. Ne on kaikki tarkastettu ja yhdenmukaistettu jo joitakin vuosia sitten oman kansan turvaksi. (Esim. mikäli valtion johto sattuisi pimahtamaan ja rupeaisi vainoamaan systemaattisesti, jne) Tarvittavat lakimuutokset on tehty myös silloin.

Valitettavasti lukuista tahot, sekä monet poliittiset päättäjät sekä Suomessa että EU:ssa ovat tulkinneet näitä sopimuksia vastoin niiden tarkoitusta; OMAN KANSAN perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia vastaan kuvitellen, että muukalaiset menisivät lainsäädännössä oman kansan edelle.
Yhdessäkään ihmisoikeusjulistuksessa tai Suomen hallituksen esitöiden lakiluonnoksissa, perustuslaissa, missään ei väitetä, että yhdenkään valtion johdon olisi toimittava oman kansan edun vastaisesti. Näin on kuitenkin erittäin räikeästi toimittu, kun sekä talouden kantokyky, että oikeus koskemattomuuteen sivuutettiin vuonna 2015, kun maahan laskettiin muutamassa kuukaudessa yli 30.000 tänne kuulumatonta laittomasti maahan tullutta henkilöä, ja sama meno jatkuu edelleen. (Ruotsihan kärräsi niitä tulijoita Tornioon silloin ihan bussilasteittain. Ruotsin olisi kuulunut valvoa omalla puolellaan rajaa, että Suomen puolelle ei livahda yksikään henkilö ilman asianmukaisia matkustusasiakirjoja. Näin menee rajavalvonta, sopimukset ja velvoitteet sillee oikein tulkittuina.)

Sopimusten ja sitoumusten mukainen oikea ja lain mukainen prosessi olisi myös ollut ottaa leirien kautta kiintiöpakolaiset, kukin maa oman kantokykynsä mukaan. 
Todellisuus oli, että Saksa sanoi silloin ottavansa vastaan ne kaikki laittomasti Eurooppaan pyrkivät ihmiset. (Koska Merkel keräsi niitä hyvepisteitä.) Samoihin aikohin Yle:llä oli uutisissa esillä Euroopan valtiojohtajien ja EU:n Komission pohdinnat siitä, että tulisi kyllä liian kalliiksi sulkea Euroopan valtioiden väliset rajat laittomilta siirtolaisilta, kun esim. rekat olisivat jotunueet hidastamaan vauhtia rajanylityspaikoilla.

Ja tämän nykyisen helvetin hintalappu suhteessa rekan satunnaisen jarrupolkimen painamiseen on...?!


Tuskin koskaan selviää? Tuskin koskaan voidaan edes laskea sitä kaikkia inhimmilistä kärsimystä ja Euroopan, sekä koko länsimaisen kulttuurin tuhoa Euroopassa. 


Vaihdoimme siis tuntemamme eurooppalaisen kulttuurin Arabimaiden ja Afrikan kansojen uskomuksiin ja tapoihin, koska meiltä vietiin valtion johdon vaatimuksesta oikeus puolustaa omaamme.
Valtiovalta todellakin piti siitä huolen. Vaativat mm. "positiivista syrjintää" ja haukkuivat rasisteiksi niitä, jotka eivät taipuneet.

01.08.2020Kaikki muuttuu aikanaan - Itsenäinen Suomi takaisin
11.07.2020Sirkus-eduskunta on tullut tiensä päähän
25.05.2020On tullut aika puhaltaa peli poikki - Kansalle on turha enää kertoa sitä muunneltua totuutta
13.05.2020Yövartijavaltio
31.03.2020Poliittiset arvovalinnat - Tehdään päätöksiä suuntaan tai toiseen omaan ideologiaan pohjautuen
27.03.2020Vasemmiston henkinen kriisi
15.02.2020Onko huoltovarmuus Suomessa ajantasalla?
15.02.2020Kansalaisyhteiskunnan syvenevät jakolinjat - Toistuuko veljessodan jako punaisiin ja valkoisiin? Mikä jakaa kansaa?
11.02.2020Loukattujen tunteiden aikakausi
04.02.2020Kysyvä ei tieltä eksy

Siirry arkistoon »