Suomeen tarvitaan pelisäännöt lobbauksesta

26.10.2019

Rinteen hallitusohjelmaan on kirjattu, että päätöksien tulee perustua tutkittuun tietoon. Luulisi tämän olevan oikeusvaltiossa itsestäänselvyys. Tämän tulisi kuitenkin toteutua sillä lisäyksellä, että käytetään useampaa asiantuntijatahoa riittävän ja objektiivisen kokonaiskuvan saamiseksi päätöksenteon tueksi. Tämä siitä syystä, että kansanedustajamme ovat lainsäätäjien roolissa. Tuppaa niin helposti muuten tulemaan sutta ja sekundaa, jos ei ole kattavaa kokonaiskuvaa jonkin lakialoitteen vaikutuksista koko kansalaisyhteiskunnan kaikkein eri eturyhmien osalta, sekä myös eri viranomaistahojen väliseen keskinäiseen toimintaan. Viime aikoina hosumalla tehdystä on ollut lukuisia esimerkkejä julkisuudessa Trafin ja KELA:n sotkuista alkaen.

Jotta vastaisuudessa vältyttäisiin "hosumalla tehdystä", yksipuolisen tiedon pohjalta tehdyistä päätöksistä ja lainvalmisteluista, jne, tulisi eduskunnan viipymättä tehdä lakialoite lobbaamisen sääntelemiseksi Suomessa. Viime hallituskaudella tämän asian tiimoilta lähinnä vähän huokailtiin, ennenkuin asia kuopattiin. 

Kaikesta yhteiskunnassa näkee, että asian saattamisella järjestykseen on jo kiire. On tehty niin paljon huonoja päätöksiä ja huolestuttavan tulkinnanvaraisia lakeja lisääntyvästi viime vuodet. Lisäksi kansalaisyhteiskunnan eri eturyhmien edustajille tulisi taata yhtäläinen oikeus päästä osallistumaan päätöksentekoon ns. "suljettujen ovien taakse". Nykyisellään tämä ei toteudu oikeudenmukaisesti, koska ainoastaan valikoiduilla eturyhmien edustajilla tuntuu olevan sinne pääsy. Kansalaisten keskuudessa tästä ilmiöstä puhutaankin jo ihan yleisesti suhmurointina ja oman edun tavoittelusta suljettujen ovien takana.

Tämä tuskin on haluttu kehityssuunta tai edes oikeusvaltion tunnusmerkkejä?
Hyvän hallinnon tulee perustua läpinäkyvyyteen ja yhdenvertaisuuteen päätöksenteossa, ja lisäksi lobbauksesta on jo nostettu julkisuuteen sen sääntelyn puuttuminen Suomessa huonona asiana.
01.08.2020Kaikki muuttuu aikanaan - Itsenäinen Suomi takaisin
11.07.2020Sirkus-eduskunta on tullut tiensä päähän
25.05.2020On tullut aika puhaltaa peli poikki - Kansalle on turha enää kertoa sitä muunneltua totuutta
13.05.2020Yövartijavaltio
31.03.2020Poliittiset arvovalinnat - Tehdään päätöksiä suuntaan tai toiseen omaan ideologiaan pohjautuen
27.03.2020Vasemmiston henkinen kriisi
15.02.2020Onko huoltovarmuus Suomessa ajantasalla?
15.02.2020Kansalaisyhteiskunnan syvenevät jakolinjat - Toistuuko veljessodan jako punaisiin ja valkoisiin? Mikä jakaa kansaa?
11.02.2020Loukattujen tunteiden aikakausi
04.02.2020Kysyvä ei tieltä eksy

Siirry arkistoon »