Vastaus kansalaiskirjeeseen koskien rajakontrollia

29.10.2019

Lähettämämme kysymykset sisäministeriöön, koskien rajakontrollin palauttamista, välitettiin Rajavartiolaitokselle vastattavaksi. 

Vastaus:
"Suomi on osa Euroopan unionia ja Schengen-järjestelmää. Rajatarkastusten suorittaminen Schengen-alueen ulkorajoilla perustuu Schengenin rajasäännöstöön (EU 2016/399). Toisin kuin kirjoitatte vapaa liikkuvuus Schengen-alueella koskee kaikkia alueella oleskelevia. Myös kolmannen maan kansalaisia. Tästä syystä ulkorajavalvonnalla on erityinen merkitys Eurooppaan suuntautuvan siirtolaisuuden hallinnassa. Ulkorajoilla kaikki rajanylityspaikkojen kautta saapuvat tarkastetaan ja maastorajan valvonnan intensiteettiä säädellään tilannekuvan ja riskiarvion mukaisesti.

Oletan, että tehostetulla rajavalvonnalla viittaatte sisärajoilla toteutettavaan valvontaan. Schengenin rajasäännöstön mukaisesti rajatarkastuksia ei suoriteta sisärajaliikenteessä eli Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien valtioiden välisessä liikenteessä. Suomen ja Ruotsin välinen liikenne on sisärajaliikennettä eikä siihen kohdisteta rajatarkastustoimenpiteitä.

Sisärajavalvonta voidaan palauttaa vain rajoitetuksi ajaksi ja olosuhteissa, joissa valtion yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakava uhka. Tällä hetkellä Suomeen ei kohdistu tällaista uhkaa. Suomen viranomaiset Rajavartiolaitos mukaan lukien seuraavat siirtolaisten liikehdintää Euroopan lähialueilla ja Euroopassa. Tilannekuvan muodostamisessa tehdään yhteistyötä Frontexin, Europolin ja muiden tahojen kanssa. Ääriliikkeiden ja radikalisoitumisen seuranta ja torjunta on sisäministeriön hallinnonalalla suojelupoliisin vastuulla. Rajavartiolaitos toimii tiiviissä yhteistyössä niin suojelupoliisin kuin muidenkin turvallisuusviranomaisten kanssa kansalaisten turvallisuuden hyväksi lakien ja kansainvälisten sopimusten velvoittamana ja niiden puitteissa.

Rajavartiolaitos ja muut viranomaiset laativat valmiussuunnitelmia yleistä järjestystä ja sisäistä turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin, myös laajamittaiseen laittomaan maahantuloon. Rajavartiolaitos ja muut viranomaiset ovat vuosina 2015 - 2016 tapahtuneen maahanmuuttokriisin jälkeen päivittäneet laajamittaiseen laittomaan maahanmuuttoon liittyviä suunnitelmia. Näissä suunnitelmissa huomioidaan myös maahan saapuneiden henkilöiden henkilöllisyyden ja taustojen selvittäminen. Viranomaisilla on valmius vastata laajamittaiseen maahantuloon ja palauttaa sisärajavalvonta, jos valtioneuvosto niin päättää. Ennen sisärajavalvonnan palauttamista voidaan vastaavia vaikutuksia saavuttaa tehostamalla ulkomaalaisvalvontaa.

Turvapaikanhakijoita ei kuitenkaan voida käännyttää rajoilta. Sitovan EU-lainsäädännön lisäksi Suomi on sitoutunut myös kansainvälisiin turvapaikkaa, ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia koskeviin sopimuksiin. Maassamme turvapaikkaa hakevilla on oikeus saada hakemuksensa asianmukaisesti käsiteltyä. Turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua hakeva henkilö saa oleskella maassa laillisesti hakemuksensa käsittelyn ajan. Jos turvapaikalle tai suojelulle ei ole perusteita, henkilöt poistetaan maasta. Valitettavasti tämä prosessi voi kestää jopa vuosia, koska Suomi länsimaisena demokratiana ja kehittyneenä oikeusvaltiona tarjoaa mahdollisuuden valittaa tehdyistä päätöksistä."

Rajavartiolaitokselle on lähetetty saatuun vastaukseen vastine. 

17.01.2020Meillä on unelma - Kenellä ja mikä?
17.01.2020Kansainväliset sopimukset ja Suomen perustuslaki
09.01.2020Vain hetki parrasvaloissa
26.12.2019Pimeyden taikaa ja kynttilän loisteen lämpöä
22.12.2019Tuntuu kuin Suomea hallittaisi vihan voimalla - Miksi?
06.12.2019Poliittinen vastuu
21.11.2019Aurinko nousee
21.11.2019Kansalaisaloite lasten ja nuorten rikosturvan parantamiseksi
29.10.2019Aitosuomalaiset ovat myös mukana taistelussa oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta
29.10.2019Aitosuomalaiset aktiivit ja oikeustaistelijat kantaa huolta myös muiden kansojen hyvinvoinnista

Siirry arkistoon »