Aitosuomalaiset aktiivit ja oikeustaistelijat kantaa huolta myös muiden kansojen hyvinvoinnista

29.10.2019

Maamme kansanedustajille on lähetetty kirje, jossa tiedustellaan kehitysavun tarkoituksenmukaisuutta sekä kohdemaiden, että oman kansan näkökulmasta.


Kirje:
"Hyvät kansanedustajat,

Oletteko te perehtyneet kehitysavun todellisiin vaikutuksiin kohdemaissa? 
Se, että esim koulutustasoa on paikoin voitu nostaa ihmisille on hieno asia, mutta entäs korruptio?
Oletteko tehneet selvitystä siitä kuinka paljon korruptioon mennyt osuus kehitysavusta on luonut yhteisöihin/kohdemaihin ongelmia, kurjuutta, köyhyyttä ja tarvetta esim. siirtolaisuudelle? 
Mikäli tällaisia selvityksiä ei ole tehty, voisitteko ryhtyä toimiin? 
Jokaisella kansakunnalla maailmassa tulee olla oikeus hyvinvointiin, hyvään hallintoon ja oikeuteen itse päättää oman maansa asioista ja elää siellä vailla sodan tai miehittäjien uhkaa tai ulkovaltojen tunkeilua oman maan asioihin itse rakentamansa hyvinvoinnin turvin. 

Suomen valtio teetti muutama vuosi sitten selvityksen kehitysavun vaikutuksista kohdemaissa, ilmeisesti kun yhteiskunnasta rupesi kuulumaan liikaa soraääniä asian mielekkyydestä ja tatkoituksenmukaisuudesta. 
Selvityksen johtopäätöksenä oli, että valtaosa menee korruptioon siellä kohdemaissa johtuen mm. puutteellisesta valvonnasta.

No, onko asialle sitten tehty mitään? Ilmeisesti ei, kun sama meno tuntuu jatkuvan edelleen.
Toisin sanoin Suomen hallitus toisensa perään, nykyinen mukaan lukien jatkaa ilmeisesti kohdemaiden silmää tekevien ja päättäjien korruptoimista kehitysavulla vissiin autuaan ymmärtämättöminä seurauksista, koska kontrollia rahojen todellisista käyttökohteista on varsin puutteellisesti. Muutama yksittäinen onnistuminen mm. koulutuksen saralla vuosikymmenten saatossa tuskin kielii onnistumisesta suhteessa käytettyyn rahavuoreen ja siinä sivussa aikaansaatuun kurjuuteen. Jos olette tästä vahvasti eri mieltä, niin pyydän saada seikkaperäiset selonteot kaikista kehitysapukohteista mihin Suomi ikinä on antanut rahaa valtion kirstusta seurantaraportteineen ja asianmukaisine tilityksineen rahojen käytöstä kohdemaissa julkisuuslakiin vedoten.

Asiaan tulee suhtautua vakavasti kohdemaiden kansalaisten yleisen hyvinvoinnin näkökulmasta, koska korruptiosta ihan yleisestikin seuraa aina ajan kanssa eriarvoistumista ja monenlaisia ongelmia yhteiskuntaan. Ja näin on käynyt myös monissa kehitysmaissa, joissa on nyt havaittavissa alati kasvavaa köyhyyttä ja kurjuutta, jotka ovat johtaneet monien kohdalla maasta muuttoon.

Auttamisen innossa onkin onnistuttu luomaan ongelmia lisää, kun asioita ei ole mietitty loppuun asti. Ja tätä järjestelmää ylläpidetää yhä itsepäisesti vastoin tervettä järkeä, vaikka tätäkin on yritetty nostaa julkiseen keskusteluun aika ajoin. Tämän vastuuttomuuden sijaan olisi suotavaa, että selvitettäisiin ne todelliset vaikutukset mitä kehitysavusta todellisuudessa on seurannut kohdemaihin.

Esimerkkejä mitä korruptio voi yleisesti aiheuttaa yhteiskunnassa: 
Se lisää korruptiota, joka aiheuttaa sitten lisää köyhyyttä ja eriarvoisuutta.
Luo pohjaa ihmisten muuttotarpeille paremman elämän toivossa; jopa massasiirtolaisuudelle. Lähtömaista lähtevät yleensä ne, jotka kynnelle kykenevät; joilla on varoja muuttaa muualle ja lähtömaihin jää heikoimmat ja rikkaimmat; ahneet ja vallanhaluiset. 
Tarvittiinhan matkarahat aikanaan myös valtamerimatkalle kohti Amerikkaa silloin, kun sinne muutti massoittain siirtolaisia eri puolilta maailmaa. Siellä ei perillä kuitenkaan odottanut loppuelämän ilmainen ylläpito sosiaalietuuksien muodossa. Eikä tätä meidän sosiaaliturvaa ole koskaan luotu tällaista väärinkäyttöä varten. Se on luotu omalle kansalle turvaksi.

Heikoimmille kotimaahan jääville ihmisille näihissä lähtömaissa, joista nyt esim. virtaa massoittain siirtolaisia ympäri maailman paremman elämän toivossa, jää vaihtoehdoksi vanhuuden turvaamiseksi lisääntyminen; eli jälkikasvun suuri lukumäärä. Se on ollut ihmiskunnan ikiaikainen tapa selviytyä mm. vanhuudesta tai sairaudesta ja, jonka moderni yhteiskunta on korvannut esim. eläkejärjestelmällä ja sosiaaliturvalla, samalla on päästy tilaan missä on muutama suu vähempi ruokittavana mikä on parantanut huoltovarmuutta ravinnon osalta, koska ruoan hankinta on aina ollut ihmiskunnan keskeisin tehtävä olemassaolonsa turvaamiseksi.

Eurooppaan tulijoita tulee riittämään loputtomiin näistä kehitysapua saavista lähtömaista, mikäli tähän mittavaan järjenköyhyyteen ei puututa. Jopa monet afrikkaliset itse ovat somen kautta yrittäneet vedota, että "lopettakaa se kehitysavun lähettäminen, että se vaan lisää ongelmia paikallisesti", kun eivät tahdo muualta saada ääntään kuuluville esim. länsimaisille päättäjille. Eipä näistä asioista kyllä ainakaan täällä Suomessa näy mitään julkista keskustelua.

On siis luotu loputon oravanpyörä, joka rikastuttaa rikkaita ja tuhoaa paikallisesti vieraiden valtioiden kansojen mahdollisuuksia ja oikeuksia hyvinvointiin omassa maassaan, omilla ehdoillaan samalla kun siinä sivussa lyödään omaa kansaa polville viemällä heiltä se oma, itse rakennettu hyvinvointi pala kerrallaan pois. Jostainhan se kehitysapurahakin on ottettava. 
Vai oikein velkarahallako meinasitte jatkaa tätä? Lahjoittaa ne rahat sinne jonnekin ja maksattaa laskun kansalla? Ja samalla korottaen hintoja ja elämisen kustannuksia täällä Suomessa? Onko kukaan muistuttanut teitä, hyvät kansanedustajat siitä kuinka moni suomalainen elää alle sen virallisesti laskennallisesti asetetun köyhyysrajan? Ja siihen päälle se alempi keskiluokka joka myös elää kutakuinkin kädestä suuhun. Eipä sillä varsinaisella keskiluokallakaan enää kovin vahvasti mene. Oletteko selvittäneet kuinka suuresta lukumäärästä näiden ryhmien osalta yhteenlaskettuna tulee kyseeseen? Olisiko ehkä kyseessä jo yli puolet Suomen kansasta?"

01.08.2020Kaikki muuttuu aikanaan - Itsenäinen Suomi takaisin
11.07.2020Sirkus-eduskunta on tullut tiensä päähän
25.05.2020On tullut aika puhaltaa peli poikki - Kansalle on turha enää kertoa sitä muunneltua totuutta
13.05.2020Yövartijavaltio
31.03.2020Poliittiset arvovalinnat - Tehdään päätöksiä suuntaan tai toiseen omaan ideologiaan pohjautuen
27.03.2020Vasemmiston henkinen kriisi
15.02.2020Onko huoltovarmuus Suomessa ajantasalla?
15.02.2020Kansalaisyhteiskunnan syvenevät jakolinjat - Toistuuko veljessodan jako punaisiin ja valkoisiin? Mikä jakaa kansaa?
11.02.2020Loukattujen tunteiden aikakausi
04.02.2020Kysyvä ei tieltä eksy

Siirry arkistoon »