Aitosuomalaiset - kansallisvaltion vaalijat

13.09.2020

Kansallismielisyys ei sulje ulos kansainvälisyyttä. Kansallismielisyys noudattaa nykyistä kansainvälistä maailmanjärjestystä, jossa kaikesta on sopimukset ja rajansa rauhan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kansallismielisyys pyrkii säilyttämään kansallisvaltion olemassaolon niinkuin se on alunperin maamme itsenäistymisen yhteydessä perustuslakiin kirjattu. Myös sotien jälkeen tätä itsenäisten kansallisvaltioiden roolia on mm. Yhdistyneiden Kansakuntien luomien kansainvälisten sopimusten kautta haluttu edistää, samoin kuin maamme viimeisimmän perustuslakiuudistuksen yhteydessä tätä itsemääräämisoikeutta on nimenomaan haluttu korostaa lain kirjaimen takana olevissa selventävissä teksteissä.

Aitosuomalaiset ovat siis ottaneet tehtäväkseen olla paljon vartoina yhteisen kansankodin tulevaisuuden mahdollistajana näinä haastavina aikoina.

Aitosuomalaisten kansanliike on ulkoparlamentaarinen liike, joka aikoo myös pysyä sellaisena. Maamme puoluepolitiikka tarvitsee haastajansa ja kansalaiset tarvitsevat uuden tavan olla mukana vaikuttamassa yhteisesti päätettävistä asioista.

Aitosuomalaisten keskeinen viesti on arvoissa ja henkisyydessä, koska ilman henkistä hyvinvointia ihminen on ontto sisältä. Tietyt taloudelliset perustarpeet tulee lähtökohtaisesti olla kaikille turvatut, mutta se miten elämä koetaan - sitä ei voi varallisuudella mitata.

Kuka tahansa voi olla Aitosuomalainen, jos vaan rakkaus Suomeen ja maamme omaan kansaan ja yhteiseen kansankotiin sykkii sydämessä. Myös aloitteleva suomalainen voi kokea asian näin, aivan yhtälailla kuin pitkät syntyperäiset sukujuuret Suomeen omaava yksilö voi kokea Aitosuomalaisten henkisen arvomaailman vastenmielisenä. Aitosuomalaisten arvomaailma on vain yksi monien joukosta.

Aitosuomalaiset pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin monipuolisesti, tilanteen mukaan ja asiat edellä. Aitosuomalaiset toimivat vaikuttajina yhteiskunnassa omalla nimellä avoimesti ja monella eri tavalla. 

Jokainen toimii itsenäisesti, oma-aloitteisesti niitä omia mieluisia ja tärkeäksi koettuja asioita edistäen. Aitosuomalaiset eivät siis edistä hierarkista kansalaisaktivismia. Jokainen Aitosuomalainen on löytänyt sydämestään tunteen palon oma-aloitteisesti tarttua johonkin tärkeäksi kokemaan muutosta vaativaan asiaan kenenkään pyytämättä tai käskemättä. Tämä on aitosuomalaisuuden keskeisin viesti ja tavoite. - Vastuun ottaminen ja vastuun kantaminen koko kulloiseenkin asiaan liittyvän ruohonjuuritason yhteisön tai koko kansan puolesta.

Tavoitteeseen voi päästä pyytettömästi ja hiljaa tai näkyvästi ja raikuvin aplodein. Millä tavalla maaliin päästään kulloisessakin tilanteessa; sillä ei ole mitään väliä. - Pääasia, että asiat tulee kuntoon.

Henkilö tai taho joka vääntää asioita otsa jatkuvasti kovasti rypyssä, ei välttämättä ole ymmärtänyt Aitosuomalaisten henkisyyttä ja tavoitteita oikeinperin. 

- Pakottamalla tai riitelemällä ei luoda mitään kestävää.
13.06.2022Kansalaisaktivistin pohdintoja
27.04.2022Maan tapa
27.04.2022Työvoiman suojelu on perusoikeus
09.03.2022Suosi kotimaista ruokaa
09.03.2022Reilu siirtymä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta
26.02.2022Ukrainan sota
12.12.2021Hei me tulkitaan...!
06.10.2021Oma kansa ensin
07.07.2021Perhosefekti
05.07.2021Kesäpäivän ajatuksia

Siirry arkistoon »